Перший семестр, модуль ІІ

Яка послідовність етапів розвитку феодальної монархії є правильною?

А. Ранньофеодальна; станово-представницька; васально-сеньйоральна; абсолютна.

Б. Ранньофеодальна; васально-сеньйоральна; станово-представницька; абсолютна.

В. Ранньофеодальна; васально-сеньйоральна; абсолютна; станово-представницька.

В період васально-сеньйоральної монархії королівська влада

А. посилювалася

Б. залишалася без змін

В. послаблювалася

В період станово-представницької монархії король, для посилення своєї влади, звертається за підтримкою

А. до феодалів

Б. до селянства

В. до міського населення

Формування феодальної васально-сеньйоральної монархії не супроводжувалося феодальною роздрібненістю

А в Англії

Б. у Франції

В. в Німеччині

Формування станово-представницької та абсолютної монахії не супроводжувалося об`єднанням країни

А в Англії

Б. у Франції

В. в Німеччині

Сімейно-шлюбні стосунки в феодальному праві регулювалися

А. королівським правом

Б. магдебурзьким правом

В. канонічним Перший семестр, модуль ІІ правом

Єдиними нормами права, дія яких розповсюджувалася на всі верстви феодального суспільства були

А. міське право

Б. канонічне право

В. королівське право

Рецепція римського права найбільш активно відбувалася в феодальному праві такої країни

А. Німеччини

Б. Англії

В. Франції

Франкських королів династії Меровінгів називали

А. войовничими

Б. лінивими

В. могутніми

Засновником династії Каролінгів є:

А. Хлодвіг

Б. Піпін Короткий

В. Карл Мартел

Імператор Карл Великий належав до династії

А. Каролінгів

Б. Меровінгів

В. Габсбургів

Реформи Карла Мартела мали наслідком:

А. укріплення феодальної земельної власності

Б. об`єднання всіх земель в єдину державу

В. посилення влади монарха

Імунітетні, або «захисні» грамоти захищали

А. селян від феодальних повинностей

Б. феодалів від втручання королівської влади в межах феоду

В. ремісників та купців від сплати податків

Судова реформа Людовика Перший семестр, модуль ІІ ІХ у Франції сприяла

А. посиленню залежності феодалів від монарха

Б. створенню єдиної судової системи

В. встановленню рівності всіх перед судом

Податок, що називався рельєф сплачувався за

А. вступ до шлюбу

Б. отримання цензиви

В. отримання спадку

Кутюми − це

А. законодавчі акти королів

Б. збірки постанов місцевих феодалів

В. збірки правових звичаїв окремих регіонів

Країна «писаного права» в середньовічній Франції розташовувалася

А. На північ від річки Луари

Б. В межах королівського домену.

В. На південь від річки Луари

На території Франції, що розташовувалася на північ від річки Луари (країна звичаєвого права) діяли такі норми права

А. Королівське право

Б. Кутюми

В. королівське право.

Станово-представницький орган у Франції називався

А. Паризький парламент

Б. Королівська курія

В. Генеральні Штати

Сімейні відносини Перший семестр, модуль ІІ у феодальній Франції регулювалися

А. Сімейним правом

Б. Цивільним правом

В. Канонічним правом

Генеральні Штати у Франції складалися

А. з верхньої та нижньої палат

Б. з трьох палат

В. з однієї палатиЛіквідація Генеральних Штатів у Франції була наслідком

А.Посилення феодальної опозиції.

Б. Встановлення абсолютизму.

В. Державного заколоту.

Класичним варіантом абсолютизму вважають монархію, що склалася

А. в Німеччині

Б. у Франції

В. в Англії

Об`єднаня ранньофеодальних королівств в Англії відбулося внаслідок

А. Нормандського завоювання.

Б. Міжусобних війн

В. Необхідності організації сумісної оброни держави

«Книги Страшного Суду» в феодальній Англії − це

А. Збірки церковних канонів

Б. Збірка норм кримінального права

В. Відомості загального перепису населення.

Поширенню впливу загального права в Англії сприяла діяльність

А. Парламенту

Б. роз`їзних королівських суддів

В. Суду Перший семестр, модуль ІІ королівської скам`ї

Відповідно до «Великої Хартії Вольностей» в Англії сплачувався рельєф

А. 100 шилінгів

Б. згідно зі звичаєм

В. не сплачувався рельєф чи будь-які збори.

Що таке фелонія в англійському феодальному праві?

А. тяжкий злочин

Б. злочин середнього ступеню тяжкості

В. дрібний проступок

Які функції виконувала Палата Шахматної Дошки в середньовічній Англії?

А. вищий судовий орган

Б. фінансове відомство

В. зібрання феодальної знаті

Особливістю васально-сеньйоральної монархії в Англії була

А. відсутність феодальної роздробленості

Б. розпад країни на самостійні графства

В. посилення влади монарха

Особливістю англійського абсолютизму було

А. відсутність органів, що обмежували владу короля

Б. збереження парламенту з великими повноваженнями

В. наявність у короля сильної армії

«Право справедливості» в Англії створювалося

А. Лордом-канцлером

Б. Королем

В Перший семестр, модуль ІІ. Роз`їздними королівськими суддями

Поширенню загального права в Англії сприяли

А. діяльність лорда-канцлера.

Б. роз`їздні королівські судді

B. нормандське завоювання.

«Велика Хартія Вольностей» була прийнята

А. 1259 р.

Б. 1295 р.

В. 1215 р.

Перший англійський Парламент складався

А. з трьох палат

Б. був однопалатним

В. з двох палат

Розквіт англійського абсолютизму відбувся в часи правління

А. Генріха ІІ

Б. Іоанна Безземельного

В. Королеви Єлизавети

Столиця імперії Карла Великого розташовувалася

А. у Римі

Б. в Аахені

В. у Парижі

Столицею «Священної Римської імперії германської нації» була

А. Прага

Б. Кельн

В. Постійної столиці не було

Найбільші феодали в германських землях називалися

А. курфюрсти

Б. маркграфи

В. барони

Відповідно до «Золотої Булли», виданої німецьким імператором Карлом IV у 1356 р., повну самостійність і рівність з імператором одержували

А Перший семестр, модуль ІІ. Герцоги і маркграфи.

Б. Римський папа.

В. Майордом.

Імператор «Священної Римської імперії германської нації»

А. отримував владу у спадок

Б. призначався Папою Римським

В. обирався серед найбільших феодалів

Першою загальногерманською збіркою федального права була

А Швабське зерцало.

Б. Кароліна.

В. Золота Булла

Для германського абсолютизму характерна така особливість

А. об`єднання германських земель в єдину державу

Б. відсутність єдності германських земель

В. необмежена влада імператора

Першим загальноруським зводом права вважається

А. Судебник 1497 р.

Б. Руська Правда

В. Соборне Уложення 1649 р.

Найбільш залежною категорією селянства в Давній Русі були

А. Закупи

Б. Холопи

В. Рядовичі

Звід права «Соборне Уложення» 1649 р. був створений в такий період історії російської держави

А. єдина централізована держава

Б. станово-представницька монархія

В Перший семестр, модуль ІІ. васально-сеньйоральна монархія

Новгородська земля за формою державного устрою була

А. монархією

Б. містом-державою

В. феодальною республікою

Основні норми права, що діяли в Новгородській та Псковській феодальних республіках, містилися в

А. Стоглаві

Б. Судних грамотах

В. Руській Правді

Умовне земельне володіння в Московській Русі називалося

А. Помістя

Б. Домен

В. Вотчина

Початок звільнення давньоруських земель від монголо-татарського іга розпочався

А. з битви на Синіх Водах

Б. зі стояння на річці Угрі

В. з Куликовської битви

Російська держава остаточно звільнилася з-під монголо-татарського іга в часи правління

А. Івана ІІІ

Б. Дмитра Донського

В. Івана Калити

Першим російським царем став

А. Іван ІІІ

Б. Іван ІV

В. Іван Калита

Династія Романових прийшла до влади в Росії

А. Згідно з рішенням Земського Собору

Б Перший семестр, модуль ІІ. Внаслідок палацового заколоту

Б. Згідно з рішенням Боярської Думи.

«Соборне Уложення» було прийняте

А. 1550 р.

Б. 1613 р.

В. 1649 р.

Завершальний період станово-представницької монархії в Росії пов`язаний з правлінням

А. Олексія Михайловича

Б. Івана ІІІ

В. Петра І

Становлення абсолютизму в Росії стало результатом діяльності

А. Катерини ІІ

Б. Олексія Михайловича

В. Петра І

Внаслідок військової реформи, здійсненої імператором Петром І, армія формувалася шляхом

А. Загальної військової повинності.

Б. Феодального ополчення.

В. Рекрутських наборів.

Російська імперія утворилася

А. 1721 р.

Б. 1649 р.

В. 1795 р.

Друга губернська реформа була проведена імператрицею Катериною ІІ з метою

А. Ліквідації сепаратизму удільних князів

Б. Уніфікації системи управління імперією

В. Укріплення обороноздатності країни

Завершення формування та період найвищого піднесення абсолютної монархі відбулися Перший семестр, модуль ІІ в часи правління

А. Петра І

Б. Катерини ІІ

В. Єлизавети Петрівни


documentaxykqnp.html
documentaxykxxx.html
documentaxylfif.html
documentaxylmsn.html
documentaxylucv.html
Документ Перший семестр, модуль ІІ