Послідовність дій під час виконання процедур

Методика виконання підшкірної ін'єкції

1. Протріть чисто вимиті руки стерильним ватним тампоном, зволоженим 70% розчином етилового спирту.

2. Підготуйте шприц і наберіть ліки згідно із загальноприйня­тими правилами.

3. Проведіть психологічну підготовку хворого.

4. Хворого посадіть. Пацієнтам з лабільною нервовою систе­мою, схильним до запаморочень, ін'єкції виконуйте в положенні лежачи.

5. У місці ін'єкції шкіру протріть стерильним ватним тампо­ном, зволоженим 70% розчином етилового спирту, двічі: спочатку обробіть ділянку розміром 10 х 10 см, потім другим тампоном — 5x5 см. Тампон затисніть між IV і V пальцями лівої руки.

6. Наповнений ліками шприц візьміть правою рукою так, щоб II палець притримував муфту голки, решта пальців невимушено тримають циліндр шприца. При Послідовність дій під час виконання процедур цьому зріз голки направте вгору.

7. Вказівним та великим пальцями лівої руки захопіть шкіру з підшкірною жировою клітковиною у відповідній ділянці і відтя­гніть її догори або захопіть плече з медіального боку і трохи на­тягніть шкіру.

8. Швидким рухом під гострим кутом (30—45°) за течією лім­фи (від периферії до центру) вколіть голку зрізом догори, уведіть її на 2/3 довжини в основу утвореної складки, тобто на глибину 1—2 см.

9. Після проколу шкіри складку відпустіть і II—НІ пальцями лівої руки обхопіть обід циліндра шприца, а І пальцем надавіть на рукоятку поршня і повільно введіть ліки під шкіру.

10. Лівою рукою прикладіть до місця уколу Послідовність дій під час виконання процедур стерильний ват­ний тампон і швидким рухом витягніть голку.

11. Запропонуйте хворому цим самим тампоном протягом З— 5 хв притримати місце ін'єкцій.

Підшкірне введення олійних розчинів

1. Перед набиранням олійних розчинів у шприц ампулу з лі­ками підігрійте на водяній бані до температури 30—35 °С.

2. Після введення голки складку шкіри відпустіть і лівою ру­кою відтягніть поршень шприца до себе, щоб перевірити, чи не потрапила голка у кровоносну судину.

3. Якщо кров у шприці відсутня, то повільно введіть ліки.


4. За наявності крові в шприці відтягніть трошки голку зі шприцом до себе, не виймаючи її, уведіть під іншим кутом і зно­ву перевірте, чи не Послідовність дій під час виконання процедур потрапила голка в просвіт судини.

5. Після введення олійних розчинів місце ін'єкції легенько по-масажуйте, а для кращого розсмоктування олійних розчинів на місце ін'єкції накладіть зігрівальний компрес або грілку.

6. Простежте, щоб використані ватні тампони не знаходились у ліжках або на підлозі в палатах. Зберіть їх і занурте в 20% роз­чин хлорного вапна на 1 год, потім викиньте в сміттєзбірник.

Запам'ятайте! Необхідно стежити, щоб над поверхнею шкіри залишилось не менше ніж 0,5 см довжини голки. Дозволяється в одному шприці вводити лише фармако-терапевтично сумісні два або кілька препаратів.

Техніка виконання ін'єкції інсуліну

1. Виберіть анатомічну ділянку для введення інсуліну.

2. Ін Послідовність дій під час виконання процедур'єкцію виконуйте, дотримуючись правил асептики. Двічі обробіть місце ін'єкції стерильним ватним тампоном, зволоженим 70% розчином етилового спирту. Дайте йому висохнути, оскіль­ки спирт, потрапляючи на вістря голки, спричинює біль під час ін'єкції.

3. Обережно зробіть складку з підшкірної жирової кліткови­ни або злегка натягніть шкіру (в осіб з ожирінням). Інсулін потрі­бно вводити глибоко між підшкірною жировою клітковиною та м'язами, що покращує абсорбцію препарату і знижує ймовірність виникнення травм.4. Уведіть голку під кутом 45°; у разі довжини голки до 1,5 см — під кутом 90°.

5. Притримуючи тканини, відтягніть поршень, у результаті чо­го між м'язами й підшкірною жировою клітковиною утворюється щілина Послідовність дій під час виконання процедур.

6. Уведіть інсулін повільно, щоб звести до мінімуму пошко­дження тканин.

7. Легко виведіть голку під тим самим кутом, одночасно від­пускаючи складку шкіри.

8. Не протирайте і не масажуйте місце ін'єкції, інсулін пови­нен повільно абсорбуватися з місця введення в підшкірну жирову клітковину.

Примітка. Швидке всмоктування інсуліну порушує рівновагу "препарат — дієта", що може призвести до виникнення діабетичної коми.

Техніка виконання ін'єкції гепарину

1. За 15—20 хв перед ін'єкцією прикладіть холод до місця уко­лу (у ділянці живота), щоб знизити ймовірність утворення синців у ділянці ін'єкції.

2. Процедуру виконуйте з дотриманням правил асептики. Легко обробіть місце ін'єкції стерильним тампоном, зволоженим Послідовність дій під час виконання процедур 70% роз­чином етилового спирту, не протирайте інтенсивно, щоб не по­шкодити дрібні кровоносні судини.

3. Дайте обробленій ділянці висохнути — потрапляння анти­септика на вістря голки спричинює біль під час ін'єкції.

4. Обережно зробіть складку з підшкірної жирової клітковини.

5. Уведіть голку в основу складки під кутом 90°, таким чином травмується менша кількість м'яких тканин.

6. Не рухайте кінчиком голки після введення і не відтягуйте назад поршень, щоб уникнути пошкодження тканин і утворення гематом.

7. Уведіть препарат повільно, щоб уникнути пошкодження тка­нин і больових відчуттів.

8. Легко виведіть голку під тим самим кутом, під яким вона була введена, одночасно відпускаючи складку шкіри.

9. Шкіру не Послідовність дій під час виконання процедур протирайте, а злегка надавіть стерильним сухим тампоном на місце ін'єкції і тримайте 30—60 с. Це зводить до мі­німуму ймовірність виділення крові і виникнення кровотечі.

10. Чергуйте місця ін'єкції. Місця, в які ін'єкції роблять про­тягом тижня, повинні бути принаймні на відстані 2,5 см одне від одного.

11. Продезінфікуйте шприц, голку, ватні кульки.

12. Вимийте руки водою з милом і висушіть їх.

Примітка. Гепарин — це антикоагулянт прямої дії. Його вводять здебільшо­го підшкірно в ділянку живота (у деяких випадках внутрішньовенно). Гепарин не вводять внутрішньом'язово через ризик виникнення гематоми. Утворення синця після ін'єкції свідчить про те, що доза препарату не Послідовність дій під час виконання процедур абсорбується належ­ним чином. Не можна робити ін'єкцію в місці утворення синця. У разі появи синця необхідно пояснити хворому, що крововиливи утворилися внаслідок дії препарату, а не є причиною невмілого виконання ін'єкції.


documentaxydnpx.html
documentaxydvaf.html
documentaxyeckn.html
documentaxyejuv.html
documentaxyerfd.html
Документ Послідовність дій під час виконання процедур